Platba členských příspěvků 

2021 / 2022

výhradně bankovním převodem do 15. října 2021, do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno svého dítěte


Přípravka

Děti od 1. do 3. třídy 

1000 Kč

Mladší žactvo

Děti od 4. do 7. třídy

1000 Kč

Starší žactvo

do 15 let k 1.1.2022 

nad 15 let k 1.1. 2022                                                           


1000 Kč

1500 Kč

Kadetstvo

Mládež střední školy 

1500 Kč

Ženy


1500 Kč

Muži


1500 Kč

BANKOVNÍ ÚČET

Výhradně bankovním převodem


Česká spořitelna 

4205787319/0800