VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Historie areálu VK

V roce 1954 bylo obnoveno zničené sokolské hřiště a byly vybudovány dva volejbalové antukové kurty. V roce 1959 byl zahájen provoz tenisu pro veřejnost na prvním nově vybudovaném antukovém hřišti a v roce 1961 byla zahájena svépomocí výstavba klubovny, která byla s velkými problémy dostavěna v roce 1966, dále byla postavena kabina, sloužící pro řídící turnajů a pro hráče tenisu.
V letech 1966-1977 byla vykopána a zprovozněna studna, později zaveden vodovod, bylo vybudováno další antukové hřiště, lavičky pro diváky, oploceny tenisové kurty, postaveny nové šatny a zhotovena vstupní brána s nápisem oddílu a upraven dětský koutek s pískovištěm a průlezkami.
V letech 1978-1988 byl nadále zajišťován provoz rekreačního tenisu na dvou antukových hřištích pro širokou veřejnost, v klubovně byla instalována voda, provedena rekonstrukce topení a elektroinstalace, byly postaveny lavičky u 3.kurtu, oploceno hlavní volejbalové hřiště, vybudována kanalizace u všech hřišť, prohloubena studna, opravena hrazda, byla provedena úprava kabiny pro rozhodčí a vedení turnajů, postaveny umývárny, natřeny střechy budov, okna šaten a klubovny, ale byl zamítnut návrh na výstavbu pátého volejbalového hřiště.

V roce 1991 začíná soudní spor s nově ustavenou Tělocvičnou jednotou Sokol Pražmo-Raškovice o předání bývalého sokolského hřiště do jejího vlastnictví na základě zákona ČNR č.232/1991 Sb.. V roce 1997 byla podepsána smlouva, na jejímž základě byl do jara roku 2003 areál využíván oběma tělovýchovnými jednotami. V současné době se na vzájemném užívání areálu obě strany domluvily vytvořením smlouvy nové.

Za posledních 10 let bylo v areálu nově provedeno oplocení tenisových kurtů, jenž jsou v užívání Sokola, byla provedena nová vstupní branka u šaten, natřeny střechy budov, provedena nová elektroinstalace a vodoinstalace v umývárnách a v klubovně, zateplení a doplnění vnitřního vybavení klubovny


V roce 2005 proběhla rozsáhlá rekonstrukce 2 antukových kurtů, odvodnění a osvětlení v areálu TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Z důvodu vyřízení stavebního povolení nutného k provedení osvětlení kurtu číslo 4 předcházela jednání ohledně vyřízení nájemní smlouvy mezi Českou obcí sokolskou (zastoupenou TJ Sokol Pražmo-Raškovice) a TJ Pražmo-Raškovice. Veškeré práce proběhly z iniciativy členů výboru oddílu volejbalu TJ Pražmo-Raškovice, především předsedy oddílu Zbyňka Sonnka. V červnu byly provedeny veškeré práce spojené s rekonstrukcí kurtu číslo 3 (kácení stromů - Petr Mäkky, Martin Jerglík) a odvodněním kurtu číslo 4 (Pavel Skotnica, Ladislav Vrubel, Zbyněk Sonnek, Roman Hrůzek, Technické služby Frýdek-Místek). Dále byly provedeny podzemní rozvody elektro kabelů a osazení 4 sloupů v rozích kurtu číslo 4, tyto práce provedly Technické služby Frýdek-Místek na základě zpracovaného projektu a stavebního povolení. V červenci dochází k plánované rekonstrukci volejbalových kurtů číslo 3 a číslo 4 firmou Sibera systém. Na stávající podklad je navezena vrstva škváry (kotelna Frýdlant nad Ostravicí), dále pak speciální směs vápna a dalších příměsí a nakonec 1cm speciální antuky, kladené a válcované po tenkých vrstvách. Terénní úpravy okolí nakonec zase provádějí členové oddílu volejbalu. Rekonstrukce volejbalových kurtů a osvětlení byla financována z vlastních zdrojů TJ Pražmo-Raškovice oddílu volejbalu a za přispění obce Raškovice. Celková částka činila cca 415 000 Kč. Rekonstrukce mohla být realizována pouze za předpokladu, že na roční provozní náklady oddílu periodicky i dlouhodobě přispívá několik firem, zejména: Saft Ferak, V-projekt, OS Kovo Saft aj.

Od roku 2009 probíhaly další rozsáhlé rekonstrukce vybavení areálu.:

Nejprve v 2009 bylo kompletně renovováno sociální zázemní (sprchy, WC), které bylo dimenzováno již na větší pohyb lidí v areálu. Z původních 4 sprch a dvou WC s jedním společným vchodem pro ženy a muže, byly vybudovány oddělené sprchy (3 pro ženy a 3 pro muže) a WC (2 a 2). Rekonstrukci provedl Tomáš Dvořák za přispění X brigádnických hodin členů oddílu.

Ve 2010 byl upraven interier klubovny, zejména byl opraven prostor kuchyňské linky, nové obklady stěn, pořízeny nové skříně kuchyňské linky, varná deska atd. Bylo zakoupeno a instalováno nové ozvučení areálu. Zahájili jsme rekonstrukci oplocení areálu (část k tenisové kabině). Za klubovnou proběhly terénní úpravy pozemku. Byly postaveny nové ochranné sítě za kurty č.3 a č.4 (původní již byly v havarijním stavu).

Rok 2011 byl odstartován výstavbou beach volejbalového kurtu a pokračoval oplocením zadní části areálu až po kurt č.4. Jednalo se o největší investici VK. Dodavatelem prací byly Technické služby FM. Upravili jsme terén vedle kurtu č.4, kde vznikla ze skládky a řečiště rovná travnatá plocha pro přenosné badmintonové hřiště, malou kopanou a další hry. Jiří Biolek vyrobil 10 pohodlných laviček. Bylo vyřešeno i odpadové hospodářství po dohodě s obcí instalací kontejnerů na tříděný odpad a popelnic.

Ve 2012 jsme dokončili oplocení až k tenisovým kurtům. Dokončili jsme tak dílo celkem o délce cca 250m, výšce 4,30m, 5 vstupních branek a 3 vstupních bran. Zahájili jsme výstavbu nového technického zázemí a pergoly. Vybudovali přechodovou zónu mezi beach kurtem a travnatou plochou a provedli řadu terénních úprav.

Rok 2013 jsme zahájili výstavbou terasy před klubovnou a odvodněním celého prostoru za kurtem č.4. Upravili jsme vjezd a stání u klubovny a dokončili okapy na technickém zázemí. Dokončili jsme interiér TZ a přestěhovali vybavení, starou nářaďovnu strhli členové VK. Připravili jsme novou pergolu k používání a zahájili renovaci stolů.

Vybavení sportovního areálu VK 

- 2 antukové kurty (jeden s osvětlením)

(volejbal, nohejbal, florbal (zapůjčení holí, míčků, branek), softenis (zapůjčení pálek, míčků), petanque)

- 1 kurt pro Beach volejbal - zapůjčení míčů

- 1 přenosné hřiště pro badminton (zapůjčení raket, míčků)

- 1 stůl na stolní tenis (zapůjčení míčků a pálek)

- tenis (hraje se na centrálním kurtu 26m, zapůjčení míčků a tenisových raket)

- dětský koutek - pískoviště, houpačky, trampolína, mobilní překážky, hračky, tabule

- klubovna s kuchyňským koutem - plně vybavená

- sociální zařízení (WC, sprchy), nově zrekonstruované šatny

- 2 pergoly - krb, uzení, grilování

- ohniště

- stanování v areálu na travnatých plochách