Organizace VK Raškovice


Nejvyšším orgánem VK Raškovice je valná hromada. 

Operativní řízení VK zajišťuje výkonný výbor.

Výkonný výbor

Předseda: Ing. Zbyněk Sonnek

Místopředseda: Jiří Biolek

Ekonom: Ing. Dagmar Dvořáková

Sekretář: Ing. Šárka Sonnková

Člen: Hana Felcmanová

Revizní komise

Předsedkyně: PaedDr. Alena Vrublová

Člen: Eva Blahutová

Člen: Ing.Vojtěch Biolek

Další informace viz. kontakty