VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Platba členských příspěvků 

2023 / 2024


PLATBA PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE EOS

Přípravka

Děti od 1. do 3. třídy (trénink 1x týdně)

1000 Kč

Mladší žactvo

Děti od 3. do 7. třídy (trénink 2x týdně + soutěže)

2000 Kč

Starší žactvo

7.-9.třída (trénink 2-3 týdně + soutěže)                                                            


2000 Kč


Mládež nad 15 let

střední školy (trénink 2x týdně+soutěže, ČP 

2000 Kč

Ženy

1x týdně trénink nebo účast v soutěži, akcích VK

podmínkou je aktivní pomoc na min. 2 akcích (brigáda nebo turnaje pořádané VK pro mládež a dospělé)

- v případě odmítnutí aktivní pomoci na brigádě nebo akci VK                       3000 Kč

2000 Kč

Muži

- 1-2x týdně trénink nebo účast v soutěži, akcích VK

podmínkou je aktivní pomoc na min. 2 akcích (brigáda nebo turnaje pořádané VK pro mládež a dospělé)

- v případě odmítnutí aktivní pomoci na brigádě nebo akci VK 3000 Kč     

2000 Kč

BANKOVNÍ ÚČET

Výhradně bankovním převodem


Raiffeisenbank a.s. 

3861811036/5500