VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Historie činnosti volejbalového oddílu

Oddíl volejbalu v Raškovicích vznikl v roce 1953, kdy byla ustanovena nová tělovýchovná jednota Tatran Pražmo-Raškovice, ve které postupně vznikaly i další oddíly, např. všeobecné průpravy, lyžování, stolního tenisu, šachu, fotbalu. O rok později se přihlásila do soutěží okresního přeboru družstva mužů a žen a zahájila tak dlouholeté působení raškovického volejbalu v soutěžích nejen v rámci okresu, ale se střídavými úspěchy taky v rámci celého kraje, do kterého obě družstva postoupily již v následujícím roce 1954. V letech 1958-1965 pokračovaly ženy i muži v soutěži KP II. třídy se střídavými úspěchy, muži v roce 1961 sestoupili do okresního přeboru, ale již v roce 1965 okresní přebor vyhráli, ale bohužel se postup do krajského přeboru neuskutečnil z finančních důvodů. V této době se podařilo utvořit dorostenecká družstva, která v následujícím roce začala hrát v okresním přeboru a tak začala éra mládežnických družstev, která se dodnes zúčastňují okresních i krajských soutěží pod vedením dobrovolných trenérů, kteří svou práci dělali a dělají bez nároku na finanční ohodnocení.

V letech 1966-1977 po krátkém kritickém údobí začal opět rozvoj oddílu volejbalu, od podzimu roku 1969 byla utvořena žákovská družstva a za dva roky se stali žáci Přeborníky ČSR vesnických družstev a žačky získaly v roce 1975 titul Přeborník okresu, což zopakovaly v roce 1978 a postoupily do krajského přeboru, kde hrály několik let vyrovnané zápasy s družstvy velkých TJ v kraji.

Úspěchu dosáhly také ženy, které v roce 1973 skončily v KP II. tř. z 12 družstev na 2.místě. V letech 1977, 1980 a 1983 vyhrály okresní přebor také dorostenky, které až do roku 1990 hrály krajský přebor. Velkým úspěchem bylo vítězství žáků v OP v roce 1981 a postup tohoto družstva v kategorii dorostenců do krajského přeboru v roce 1983, kde v následujícím roce skončili na třetím místě. V 80. letech ženy po sedmi letech opět hrály 3 roky v krajském přeboru II. třídy Muži měli v 80 letech dvě družstva hrající okresní přebor se střídavými úspěchy, v roce 1989 však sehráli úspěšné utkání v Katovicích v Polsku, v létě pak odvetu v Raškovicích.

V letech 1992-1994 hrály soutěž okresního přeboru pouze ženy, muži a dorostenky. Nový rozmach volejbalového oddílu začíná opět po roce 1995, kdy ženy postupují do krajského přeboru II. třídy, provádějí se nábory hráčů a hráček na Základní škole v Raškovicích a na Morávce.