Ohlédnutí za rokem 2010

Hlavní sportovní úspěchy v roce 2010

  • postup družstva mužů do OP1,
  • nárůst zájmu o cvičení rodičů s dětmi zajišťovaným cvičitelkami ASPV.

Pracovní úspěchy 2010

  • oplocení přední části areálu mezi volejbalovými a tenisovými kurty,
  • zahájili jsme opravu klubovny,
  • rekultivovali jsme pozemek ve spodní části areálu.