VÍTÁME NOVÉ ČLENY

FAKTA & MÝTY volejbalového klubu Raškovice: 1. Díl: My nejsme zájmový kroužek!!!

23.03.2020

ipravili jsme pro Vás sérii dílů, které popisují jednotlivé mýty VK Raškovice, se kterými se jako trenéři, funkcionáři a příslušnicí klubu setkáváme, a kterým chceme navždy udělat přítrž. Jednotlivé díly budou vždy doplněny o krátký zábavný komiks popisující danou situaci. Prosíme o zpětnou vazbu do komentářů pod příspěvkem a sdílení mezi lidi, ať už sociálními sítěmi nebo vyprávěním mezi kamarády, rodinnými příslušníky a dalšími lidmi z okolí.  

 MÝTUS:

Jedním z největších mýtů VK Raškovice je bezpochyby domnění rodičů, že jsme jen nějaký zájmový kroužek v rámci školy ZŠ a MŠ Raškovice, kde se děti naučí hrát volejbal během pár hodin. Chápání rodičů, že se jedná o kroužek, kde mohou své dítě přihlásit bez zodpovědnosti k docházce či kolektivu, nezajímat se o další rozvoj dítěte a jeho potřeby, se nám daří již změnit a mýtu "zájmový kroužek" už se u nás jen smějeme. Proč? Zde máme pro Vás odpověď.

FAKTA:

Prvně můžeme říct, že volejbal je u nás tradicí, ať už název byl jakýkoliv. Vznik sahá až do roku 1953. Postupně se zásluhou nadšenců zlepšovala organizace klubu, podmínky zázemí, odbornost trenérů a finanční zajištění, což umožňovalo rozšiřovat členskou základnu dětí, mládeže a dospělých. Od samého vzniku jsme klub, kde práce s mládeží je na prvním místě. Historicky jsme vždy v krajských soutěžích byli a jsme rovnocenným soupeřem velkým klubům z Ostravy a Frýdku-Místku. V současnosti pracují s dětmi a mládeží 1-4 x týdně, dle zájmu a potřeby, kvalifikovaní trenéři II. a III. třídy, kteří se neustále vzdělávají. V roce 2012 jsme zachytili také začátky rozvoje barevného minivolejbalu pro děti od 6 let, který již teď přináší své ovoce v herní kvalitě našich hráčů a hráček.