VÍTÁME NOVÉ ČLENY

2.5. Čtvrtek: Za krásného jarního dne jsme se sešli s mladším a starším žactvem na brigádě na antukových kurtech VK Raškovice

02.05.2019

Brigády se zúčastnilo celkem 29. dětí z mladšího a staršího žactva.

Starší žačky měly za úkol šatny a umývárny. Zhostily se toho to úkolu velice svědomitě.  Vytřely, utřely prach, umyly okna a další. 

Mladší žactvo mělo za úkol posbírat větvičky a větve v areálu, a také vyhrabávat spadané jehličí a menší klacíky. I tento úkol byl svědomitě splněn. 

Žáci měli za úkol vytvořit oheň, ve kterém jsme pálili právě sesbírané větve. Všechno se stihlo spálit, nikdo neuhořel a dřevěná houpačka stále stojí na svém místě. 

Myslím, že se brigáda vydařila a areál po zimě už zase začíná vypadat nádherně, tak jako v letní sezóně.