VÍTÁME NOVÉ ČLENY

 PLATNÁ OPATŘENÍ PRO SPORTOVCE 

30.12.2020

Aktuální informace 

Pravidla k nouzovému stavu ve sportu od čtvrtka 22. října 2020

Od čtvrtka 22. 10. 2020 vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše.

JE MOŽNÉ - aby venkovní sportoviště byla v provozu ALE:

NENÍ MOŽNÉ- aby byla venkovní sportoviště využívána amatérskými sportovci, jelikož pohyb je omezen tak, že není dovolena cesta do venkovního sportoviště

JE MOŽNÉ - sportovat v přírodě a parku (tedy také doprava do přírody a parku)

NENÍ MOŽNÉ - sportovat v přírodě nebo parku ve více než 2 osobách s výjimkou členů domácnosti

PROFESIONÁLNÍ SPORTOVCI

JE MOŽNÉ- cesta na venkovní sportoviště pokud se jedná o cestu do zaměstnání (profi sportovci) a jeho následné používání ve více než 2 osobách, pokud se jedná o zaměstnance stejného zaměstnavatele nebo osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost

NENÍ MOŽNÉ- využívat vnitřní sportoviště

Zdroj: Národní sportovní agentura

Výklad ČVS k usnesení vlády ČR z 30.9.2020

Vláda ČR dne 30. 9. přijala usnesení týkající se dalších proti covidových opatření. Pro sportovní oblast to znamená, že limitní je počet 130 účastníků sportovní akce. Tato definice zahrnuje jak tréninky, tak i soutěžní zápasy organizovaného sportu. V našem případě je střešní organizací Český volejbalový svaz. Náš výklad je takový, že oddíly, které jsou členem ČVS a jejichž týmy se účastní některé ze soutěží ČVS či KVS, se řídí tímto limitem. Pod pojmem účastník akce se myslí hráči, trenéři a členové realizačního týmu, funkcionáři, rozhodčí, zapisovatelé, podavači, organizační pracovníci či pořadatelská služba a podobně. Tato pravidla platí od 5. 10. 2020.

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni-kulturni-a-spolecenske-akce-cinnost-uradu-i-skol-rodicum-prodlouzi-osetrovne/

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. 


Od 7.8. 2020 platí nové opatření KHS.

Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  

Od 24.7. 2020 platí mimořádné opatření KHS 

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Od 17.7. 2020 platí mimořádné opatření KHS

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Další uvolnění pro sport od 11. května 2020!

Přinášíme aktuální informace týkající se uvolňování opatření po mimořádném jednání vlády ve čtvrtek 30. dubna 2020, tak jak byly uvedeny na www.cvf.cz.

Od 11. května 2020 vláda do již schváleného scénáře mimo jiné přidala možnost dalších sportovních akcí a tréninků při dodržení specifických podmínek (celé znění usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 zde).

Vláda omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše sto osob

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Vláda nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ TRÉNINKŮ ZE DNE 1.5.2020

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY JE OPĚT MOŽNO OD 27.4. TRÉNOVAT NA VENKOVNÍCH SPORTOVIŠTÍCH ZATÍM PO SKUPINÁCH DO 10 OSOB. PROTO ZAČÍNÁME TRÉNOVAT OD 4.5. NA ANTUKOVÝCH KURTECH V RAŠKOVICÍCH PO SKUPINÁCH DLE ROZPISU. 


Z DŮVODŮ VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU SE RUŠÍ OD 11.3. 2020 VŠECHNY TRÉNINKY A AKCE SPOJENÉ S KLUBEM VK RAŠKOVICE DO ODVOLÁNÍ. 

VZHLEDEM K DLOUHODOBÉ SITUACI V ČR TRENÉŘI VK PRŮBĚŽNĚ PŘIPRAVUJÍ PRO HRÁČE A HRÁČKY JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÉ PLÁNY NA "DOMA" VČETNĚ UKÁZKOVÝCH VIDEÍ, KTERÉ JSOU PŘÍMO HRÁČŮM ROZESÍLÁNY PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ.  

Některá videa jsou veřejná na youtube nebo instagramu. Milí rodiče budeme rádi, když se do trénování občas zapojíte také se svými dětmi. Přejeme všem hlavně zdraví, pevné nervy a hodně sil. 

Kolektiv trenérů a vedení VK. 


Na základě situace, která v ČR nastala z důvodů šíření koronaviru, Vás informujeme zprávami z Českého volejbalového svazu, které se týkají konání volejbalových akcí.


Aktuální informace k 10.4.2020:

 1. Tréninky všech kategorií jsou od 12.3. zrušeny do odvolání
 2. Finále turnaje v trojkovém volejbalu ve čtvrtek 12.3. je ZRUŠENO, náhradní termín dle vývoje situace

 1. MČR mladších žákyň a mladších žáků je v roce 2020 ZRUŠENO

 1. VŠECHNY TURNAJE OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ TROJEK, ČTVEREK, ŠESTEK JSOU ZRUŠENY A ODLOŽENY NA NEURČITO 
 2. KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ JE PRO SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 2019/2020 UKONČENO
 3. MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR KADETŮ  - ZATÍM ODLOŽENO
 4. Krajská soutěž KADETEK je v soutěžním období 2019/2020 UKONČENA
KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH MSK JE STANOVENO KE DNI PŘERUŠENÍ . Rozhodnutí P-MSKVS viz. níže.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÁM SDĚLÍME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, TÝMUJ.CZ NEBO EMAILEM. 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.