VÍTÁME NOVÉ ČLENY

VÝSADBA JEHLIČNATÝCH A LISTNATÝCH STROMŮ V AREÁLU ANTUKOVÝCH KURTŮ RAŠKOVICE

29.11.2019

V období října a listopadu jsme sázeli borovice, javory a lípy.

Milí čtenáři, pokud jste už někdy zavítali do sportovního areálu antukových kurtů v Raškovicích, tak víte, že nádherné prostředí u soutoku řek Mohelnice a Morávky ve vás dokáže vyvolat krásné pocity, zážitky a pohodu během sportovního výkonu. V posledních letech se uskutečňovaly akce spíše s kácením stromů, ať už v areálu volejbalových kurtů VK Raškovice nebo tenisových kurtů TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Proto bylo načase tento stav vyrovnat a zase naší planetě trochu pomoci. A nejenom planetě, ale i nám lidem. Během brigád aktivních členů VK Raškovice se nám za volejbalový klub podařilo vysázet 8 stromů z toho 3 lípy, 2 borovice a 3 javory. Dalších 8 stromů vysázel klub TJ Sokol Pražmo-Raškovice kolem svých tenisových kurtů.

Během brigád aktivních členů VK Raškovice se nám za volejbalový klub podařilo vysázet 8 stromů z toho 3 lípy, 2 borovice a 3 javory. 

Co pro nás znamená vysazení 8 stromů a jak můžeme tímto pomoci přírodě ? Stromy pohlcují CO2, dokáží redukovat stále silnější vliv skleníkových efektů, a co více, dodávají nám kyslík a čistí vzduch. Stromy mají i další funkce; chladí města, vesnice a zahrady ve dne a v noci naopak udržují teplo a dokáží snižovat erozi půdy, a tím předcházet záplavám. Funkce stromů v našem areálu je především v zastínění našich antukových kurtů, které se tolik nevysušují a mohou být stále ,,ve formě" !!!

Funkce stromů v našem areálu je především v zastínění našich antukových kurtů, které se tolik nevysušují a mohou být stále ,,ve formě" !!! 

Hráči a hráčky, potom tyto vlastnosti velice oceňují, když jim prach z antuky nezaslepuje oči, neboří se v příliš měkké antuce nebo jim při hře sluníčko nesvítí do očí. 

Za celé VK Raškovice musíme poděkovat aktérům, kteří připravili tento projekt. Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit tuto akci v našem areálu, který bude za několik let v obležení dalších krásných mohutných stromů a bude zase o něco útulnější, komornější a hezčí.