VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Pravidla minivolejbalu

PRAVIDLA BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU 2012/2013

ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

1.1 Hrací plochu tvoří obdélníkové hřiště.
1.2 Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 9,0 m.
1.3 Síť je vysoká 1,95 m.
1.4 Hraje se odlehčeným volejbalovým míčem o velikosti "4", váha 180 - 200 gramů, obvod 600 - 610 mm (např: Gala Pro-Line Mini - BV 4051 S).

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

2.1 Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů.
2.2 Sestavu družstva tvoří dva hráči na hřišti a jeden náhradník.
2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.).
2.4 Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii.
2.5 V daném soutěžním období mohou startovat hráči, kteří k 1.7. příslušného roku nepřesáhnou věk 8 let (pro školské prostředí žáci 1. a 2. třídy).
2.6 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi. V oficiálních turnajích "Minivolejbalu v barvách" hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy žluté.

3. Uspořádání hry

3.1 Zisk bodu
3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

3.2 Podání
3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
3.2.4 Podání je provedeno vhozením nebo odbitím míče přes síť jakýmkoliv způsobem v postavení za koncovou čarou.

3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
3.3.1 První dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po úpravě postoje nahrán hodem obouruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči bez delší časové prodlevy.
3.3.2 Druhý dotek je uskutečněn, když je míč chycen a přehozen jakýmkoliv způsobem přes síť (upřednostněn je přehoz jednoruč vrchem).
3.3.3 Tento sled doteků je vyžadován. Jiný sled doteků je chybou (např.: okamžité přehození).
3.3.4 Je zakázáno s míčem chodit (běhat). Jeden krok s charakterem výkroku, respektive výskok je povolen.
3.3.5 Dotek sítě není chybou.

4. Střídání a přerušení hry

4.1 Střídání se provádí hokejovým způsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán, pokud odehrál alespoň dvě rozehry.
4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 - 11 minut.
5.2 Přestávka mezi utkáními je 3 - 5 minut.
5.3 V utkání se hodnotí vítězství 3 body, nerozhodně 2 body, porážka 1 bodem a kontumace 0 body.
5.4 Utkání rozhoduje osoba znalá "Pravidel minivolejbalu v barvách".
5.5 "Pravidla minivolejbalu v barvách" mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportoviště.

ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

1.1 Hrací plochu tvoří obdélníkové hřiště.
1.2 Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 9,0 m.
1.3 Síť je vysoká 1,95 m.
1.4 Hraje se odlehčeným volejbalovým míčem o velikosti "5", váha 180 - 220 gramů, obvod 650 - 670 mm (např: Gala Light - BV 5451 S).

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

2.1 Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů.
2.2 Sestavu družstva tvoří dva hráči na hřišti a jeden náhradník.
2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.).
2.4 Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii.
2.5 V daném soutěžním období mohou startovat hráči, kteří k 1.7. příslušného roku nepřesáhnou věk 9 let (pro školské prostředí žáci 2. a 3. třídy a nižší třídy).
2.6 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi. V oficiálních turnajích "Minivolejbalu v barvách" hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy oranžové.

3. Uspořádání hry

3.1 Zisk bodu
3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

3.2 Podání
3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
3.2.4 Podání je provedeno přehozením jednoruč vrchem nebo odbití míče obouruč vrchem v postavení za koncovou čarou.

3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
3.3.1 První dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po úpravě postoje nahrán po vlastním nadhozu obouruč vrchem (prsty) ke spoluhráči (hození míče je chybou).
3.3.2 Druhý dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po vlastním nadhozu hrán přes síť obouruč prsty (vrchem). Míč může být po nahrávce spoluhráčem hrán přímo přes síť obouruč vrchem (prsty).
3.3.3 Tento sled doteků je vyžadován. Jiný sled doteků je chybou (např.: okamžité přehrání).
3.3.4 Je zakázáno s míčem chodit (běhat). Jeden krok s charakterem výkroku, respektive výskok je povolen.
3.3.5 Dotek sítě není chybou.

4. Střídání a přerušení hry

4.1 Střídání se provádí hokejovým zůsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán pokud, odehrál alespoň dvě rozehry.
4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 - 11 minut.
5.2 Přestávka mezi utkáními je 3 - 5 minut.
5.3 V utkání se hodnotí vítězství 3 body, nerozhodně 2 body, porážka 1 bodem a kontumace 0 body.
5.4 Utkání rozhoduje osoba znalá "Pravidel minivolejbalu v barvách".
5.5 "Pravidla minivolejbalu v barvách" mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportoviště.

ČERVENÝ MINIVOLEJBAL

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

1.1 Hrací plochu tvoří obdélníkové hřiště.
1.2 Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 9,0 m.
1.3 Síť je vysoká 2,20 m.
1.4 Hraje se odlehčeným volejbalovým míčem o velikosti "5", váha 200 - 220 gramů, obvod 650 - 670 mm (např: Gala Light - BV 5451 S; Gala Training - BV 5271 S).

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

2.1 Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů.
2.2 Sestavu družstva tvoří dva hráči na hřišti a jeden náhradník.
2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.).
2.4 Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii.
2.5 V daném soutěžním období mohou startovat hráči, kteří k 1.7. příslušného roku nepřesáhnou věk 10 let (pro školské prostředí žáci 3. a 4. třídy a nižších tříd).
2.6 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi. V oficiálních turnajích "Minivolejbal v barvách" hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy červené.

3. Uspořádání hry

3.1 Zisk bodu
3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

3.2 Podání
3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
3.2.4 Podání je provedeno odbitím jednoruč spodem nebo vrchem (bez výskoku) nebo odbitím míče obouruč vrchem v postavení za koncovou čarou.

3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
3.3.1 Míč musí být odbit obouruč vrchem (odbití obouruč spodem je chybou) nebo jednou rukou.
3.3.2 Rozehry se musí zúčastnit oba hráči. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť.
3.3.3 Při prvním nebo druhém doteku míče je možné provést meziodbití nad sebe. Meziodbití nad sebe u třetího odbití je chybou.
3.3.4 Odbití prsty ve výskoku přes síť je povoleno. Odbití jednoruč vrchem může být provedeno, když je míč zcela pod horním okrajem sítě.
3.3.5 Dotek sítě není chybou.

4. Střídání a přerušení hry

4.1 Střídání se provádí hokejovým zůsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán, pokud odehrál alespoň dvě rozehry.
4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 - 11 minut.
5.2 Přestávka mezi utkáními je 3 - 5 minut.
5.3 V utkání se hodnotí vítězství 3 body, nerozhodně 2 body, porážka 1 bodem a kontumace 0 body.
5.4 Utkání rozhoduje osoba znalá "Pravidel minivolejbalu v barvách".
5.5 "Pravidla minivolejbalu v barvách" mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportoviště.

ZELENÝ MINIVOLEJBAL

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

1.1 Hrací plochu tvoří obdélníkové hřiště.
1.2 Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 12,0 m.
1.3 Síť je vysoká 2,20 m.
1.4 Hraje se klasickým volejbalovým míčem o velikosti "5", váha 260 - 280 gramů, obvod 650 - 670 mm.

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

2.1 Družstvo se skládá z maximálně čtyř hráčů.
2.2 Sestavu družstva tvoří tři hráči na hřišti a jeden náhradník.
2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.).
2.4 Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii.
2.5 V daném soutěžním období mohou startovat hráči, kteří k 1.7. příslušného roku nepřesáhnou věk 11 let (pro školské prostředí žáci 4. a 5. třídy a nižších tříd).
2.6 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek, a sportovní obuvi. V oficiálních turnajích "Minivolejbalu v barvách" hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy zelené.

3. Uspořádání hry

3.1 Zisk bodu
3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

3.2 Podání
3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
3.2.4 Podání je provedeno odbitím jednoruč spodem nebo vrchem v postavení za koncovou čarou.

3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
3.3.1 Míč musí být odbit obouruč vrchem nebo jednou rukou (případně jiným povoleným úderem). Odbití obouruč spodem je chybou.
3.3.2 Rozehra může být hrána na dva nebo tři doteky. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť.
3.3.3 Odbití prsty ve výskoku přes síť je povoleno. Odbití jednoruč vrchem může být provedeno, když míč je zcela pod horním okrajem sítě.
3.3.4 Blokování je povoleno.
3.3.5 Dotek sítě není chybou pokud nepřekáží ve hře.

4. Střídání a přerušení hry

4.1 Střídání se provádí hokejovým zůsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán pokud, odehrál alespoň tři rozehry.
4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 - 11 minut.
5.2 Přestávka mezi utkáními je 3 - 5 minut.
5.3 V utkání se hodnotí vítězství 3 body, nerozhodně 2 body, porážka 1 bodem a kontumace 0 body.
5.4 Utkání rozhoduje osoba znalá "Pravidel minivolejbalu v barvách".
5.5 "Pravidla minivolejbalu v barvách" mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportoviště.

MODRÝ MINIVOLEJBAL

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

1.1 Hrací plochu tvoří obdélníkové hřiště.
1.2 Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 12,0 m.
1.3 Síť je vysoká 2,15 m pro chlapce a 2,05 m pro dívky.
1.4 Hraje se klasickým volejbalovým míčem o velikosti "5", váha 260 - 280 gramů, obvod 650 - 670 mm.

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

2.1 Družstvo se skládá z maximálně čtyř hráčů.
2.2 Sestavu družstva tvoří tři hráči na hřišti a jeden náhradník.
2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.).
2.4 Chlapci a dívky hrají v samostatných kategoriích.
2.5 V daném soutěžním období mohou startovat hráči, kteří k 1.7. příslušného roku nepřesáhnou věk 12 let (pro školské prostředí žáci 5. a 6. třídy a nižších tříd).
2.6 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi. V oficiálních turnajích "Minivolejbalu v barvách" hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy modré.

3. Uspořádání hry

3.1 Zisk bodu
3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

3.2 Podání

3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
3.2.4 Podání je provedeno odbitím jednoruč spodem nebo vrchem (podání ve výskoku je povoleno) v postavení za koncovou čarou.

3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
3.3.1 Míč musí být odbit obouruč vrchem, obouruč spodem (bagrem) nebo jednou rukou (případně jiným povoleným úderem). Nesmí být házen nebo chycen.
3.3.2 Rozehra může být hrána na dva nebo tři doteky. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť.
3.3.3 Útočný úder je povolen v plném rozsahu.
3.3.4 Blokování je povoleno.
3.3.5 Dotek sítě není chybou, pokud se neuskuteční během akce související s hraním míče, nebo tento dotek nepřekáží ve hře (jako v šestkovém volejbale).

4. Střídání a přerušení hry

4.1 Střídání se provádí hokejovým zůsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán, pokud odehrál alespoň tři rozehry.
4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 - 11 minut.
5.2 Přestávka mezi utkáními je 3 - 5 minut.
5.3 V utkání se hodnotí vítězství 3 body, nerozhodně 2 body, porážka 1 bodem a kontumace 0 body.
5.4 Utkání rozhoduje osoba znalá "Pravidel minivolejbalu v barvách".
5.5 "Pravidla minivolejbalu v barvách" mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportoviště.

Náležitosti:

Mohou hrát chlapci, děvčata i smíšená družtva (mimo modrý minivolejbal)

Výstroj hráče se skládá z triča, trenýrek a sportovní obuvi

Družtvo by mělo nastupovat v jednotných dresech (tričkách)

V oficiálních turnajích "minivolejbalu v barvách" hrají všichni hráči v metodických tričách barevného minivolejbalu

Pro oficiální republikové turnaje mít soupisku a registrované hráče a hráčky případněje na místě registrovat - cílem

ČVS JE mít všechny hráče a hráčky registrované (přenést do krajských kol)

,,Pravidla minivolejbalu v barvách" mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech

sportovišě

Družtvo po organizační stránce vede osoba, která je starší 18 let (trenér, rodič doprovod apod.)

Utkání rozhoduje osoba znalá "Pravidel minivolejbalu v barvách"

Družtvo je povinno mít vlastní míč

Hřiště je zřetelně vyznačno čarou nebo lepicí páskou (v případě technických obtíží nebo potřeby časové úspory je možno použít

3-4 cm širokou barevnou stuhu, vyznačení křídou nebo plastové kloboučky v rozích hřiště)

Hra:

Družtvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře

Družtvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby

Podává to družtvo, které vyhrálo předcházející rozehru

Hráči se na podání pravidelně střídají

Hráč může podávat v jednom postavení pouze dvakrát za sebou

Střídání se provádí způobem náhradník za hráč.

Střídání probíhá libovolně

StřÍdání probíhá mezi rozehrami s vědomím rozhodčího

Při hře nejsou povoleny oddechové čsy

Přestávka mezi utkáními je dána pořadatelem

Závěrečný hvizd znamená oznámení uplynutí hracího času nikoliv ukončení rozehry. Ta musí být dohrána do konce. Pokud

skončí utkání nerozhodným výsledkem, hraje se poslední rozhodující rozehra

Hodnocení výsledku utkání: každý vítězný set znamená 1 bod, kontumace -1 bod

https://www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html

pravidla_mini_16_17.pdf (345479)


Více zde:  https://www.vkraskovice.cz/druzstva/minivolejbal-1-5-trida/pravidla-barevneho-minivolejbalu/